Operace BlackOps (4.-5.4.2015, Střední Čechy)

Operace s názvem BlackOps, pořádaná organizací AlphaAirsoft, byla mil-sim akce s cílem eliminace konkrétní osoby.

Speciální úkolové uskupení (dále jen SUU), složené z týmů Valkyrie, HPK Kolínec, Deratizátoři a Blackforest,čítající dohromady 13 členů, bylo najato na černou operaci plánovanou tajnou vojenskou zpravodajskou službou. Primárním úkolem byla eliminace cílové osoby pod ochranou UZSI. Jedinou informací, ze které SUU vycházelo, byla lokace safe house, z něhož UZSI řídila své mise.

Primární místo srazu SUU bylo určeno u Ostré, pár kilometrů od Lysé n. Labem. Zde se týmy připravily na bojové nasazení a vyčkaly na další rozkazy. Velitelé zpravodajské služby zaslali bližší informace o cílové oblasti a SUU zahájilo přesun. Když kolona dorazila do Přehvozdí, nechala svá vozidla na okraji prostoru a do jeho nitra se vydala pěšky. Asi kilometr od cílové budovy vytvořilo SUU předsunutou základnu, ze které vyslala dva průzkumné týmy, které měly dvě hodiny na to, aby přesně lokalizovaly cíl a zahájily sledování a další shromažďování potřebných dat. Zbytek jednotky zaujal pozice kruhové obrany a čekal na návrat průzkumu.

Po návratu průzkumu následoval podrobný popis oblasti a naplánování útoku. Pak se SUU začala přesouvat ke svému cíli. Na okraji komplexu se jednotka rozdělila na jednotlivé týmy. Valkýria měla za úkol frontální útok, dva členové Dera kryli rozsáhlý příjezdový prostor a HPK a Blackforest udělaly obchvat okolo budovy a jejich úkolem byl průnik dovnitř bočním vchodem a zabezpečení budovy, než se k nim připojí zbylé týmy a akci společně dokončí.

Plán, až na nějaké drobnosti, vyšel. Nakonec budovu hlídali jen tři členové UZSI, z nichž byli dva zneškodnění během útoku, třetí se vzdal a byl zajat. Poté SUU budovu prohledalo a našlo materiály potřebné k dalšímu postupu. Bylo zapotřebí rozkódovat nalezený laptop a dostat se do tajných složek. Z nich se pak podařilo vytáhnout informace o cílové osobě a také dvě lokace, kde se v daný čas měla nacházet. Bylo potřeba prověřit obě, proto se tým Valkýrie rozhodl přesunout do jedné z nich, Klondajku, udělat zde průzkum, získat informace, zabezpečit oblast a připravit se na další postup během následujícího dne. Zbytek SUU se rozhodl přenocovat v dobyté oblasti.

Druhý operační den ráno zahájilo SUU přesun do Hořalky, oblasti poblíž Mníšku pod Brdy, kde mělo proběhnout předání cílové osoby. Jelikož jednotka do operačního prostoru dorazila s časovým předstihem, měla dostatek času na zmapování oblasti a naplánování eliminace. Asi po třech hodinách pozorování, kdy byly jednotlivé týmy rozmístěny po prostoru dle plánu, se z vysílaček ozvalo, že se do prostoru blíží tři vozidla. Když dojela na předem určené místo transakce, členové HPK měli za úkol identifikovat cíl. Vysílačka zahlásila pozitivní identifikaci a v tu ránu byla zahájena akce. Cílová osoba byla chráněna profesionální osobní ochranou zastoupenou týmem Triple Canopy Praha, čítající asi 10 členů. Střet byl velice rychlý a SUU se podařilo díky kvalitnímu plánu a koordinaci zabezpečení výjezdové cesty zabránit úniku cílové osoby. Ztráty byly na straně SUU minimální. Protistrana utrpěla 80% ztráty a zbytek, včetně cílové osoby, byl zajat při pokusu o únik.

Akci nechyběly rychlé střety, skvělá atmosféra a bezproblémový průběh. Díky plánování a promýšlení postupů ani nevadilo, že každý účastník měl jen jeden život s tím, že mohl být jednou ošetřen.Za tým DERA mohu říct, že jsme byli s akcí spokojeni a těšíme se na další obdobné akce.

Sam

Akce se účastnil: Kirkhoff, Sam

zpět na akce
zpět na reporty

1 komentář u Operace BlackOps (4.-5.4.2015, Střední Čechy)

  1. Pingback: Report z Operace BLACKOPS |

Napsat komentář